Työ tekijänsä kotouttaa -hanke  

Ukrainalaisten ja muiden varsinaissuomalaiselle maaseudulle muuttaneiden/muuttavien ulkomaisten työntekijöiden ja perheiden kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan.

MTK-Varsinais-Suomi järjestää Kotouttamishankeen vuosina 1.8.2023 - 31.12.2024. 

Kotouttaminen -hankkeen päätavoite on saada tulija tuntemaan olevansa kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa.

Hankkeella toteutetaan käytännönläheisesti Varsinais-Suomen maaseudulle tulevien työntekijöiden ja heidän perheiden, jotka tulevat tällä hetkellä ensisijaisesti Ukrainasta ja Valko-Venäjältä, kotouttaminen "työnteko edellä" -lähestymistavalla. Eli kotouttaa tulijat suomalaiseen työelämään eikä suomalaiseen sosiaaliturvaan. Toteutuksessa painopiste on konkreettisilla toimilla, joilla saadaan maaseudulle uusia työntekijöitä.  Maaseututyöpaikkojen kautta luodaan polku pysyvään asumiseen maaseutukunnissa ja samalla mahdollistetaan perheiden lapsille hyvä tie suomalaiseen elämään.

Lisätietoja hankkeesta tulee tälle sivulle.

Hankkeen yhteystiedot
  • MTK-Varsinais-Suomessa hankkeen koordinaattorit:
  1. Tanja Renkus, tanja.renkus(a)mtk.fi, puh. 050 3043203
  2. Paavo Myllymäki, paavo.myllymaki(a)mtk.fi, puh. 040 5828261