Talviaikainen asiakirjavalvonta osana tukivalvontaa, 10.11.2022

Asiakirjavalvonta jatkuu yhä uudella ohjelmakaudella, joten mm. lohkokirjanpito kannattaa pitää ajantasalla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Eeva Laukan, Maarit Sollan ja Tero Vuorenpään esityksessä vinkkejä, mitä asiakirjavalvonnassa käydään läpi ja mitä erityisesti on muistettava. Anna Setälän esityksessä on, miten valmistaudutaan asiakirjavalvontaan.

Tallenne 10112022 talviaikainen asiakirjavalvonta

Esitykset:

Talviaikainen asiakirjavalvonta_ELY-keskus 10.11.2022

Valmistautuminen asiakirjavalvontaan_AnnaSetälä 

 


Uusi CAP-ohjelma käytäntöön 2023 alkaen, 4.11.2022 Lieto

Tilaisuuden tallenne 

Avaus – Paavo Myllymäki, MTK-Varsinais-Suomi
Uusi CAP-ohjelma käytäntöön 2023 alkaen – Johan Åberg, MTK - kohdasta 00:04:02-
Monitorointi valvonnassa – Juha Nummila, Varsinais-Suomen ELY-keskus - kohdasta 01:53:37-
Kuntien yt-alueiden tehtäväkentän muutoksista uudella ohjelmakaudella – Markku Paija, Loimaan YTA - kohdasta 02:15:18-

Esitykset:

Uusi CAP-ohjelma käytäntöön, Johan Åberg, MTK

Monitorointi valvonnassa, Juha Nummila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuntien yt-alueiden tehtäväkentän muutoksista uudella ohjelmakaudella, Markku Paija, Loimaan YTA

 

 


Kuljetuskustannuslaskuri ja laskurin esittely 26.4.2022

Tallenne 26.4.2022
Kustannuslaskuri

Raportti 

 


Viljelijätuki-infojen ja vero-infojen materiaalia

Liedon YTA:n tuki-info 28.4. materiaalit
Kasvulohkot
Kesannot
Peruslohkomuutokset
Ympäristökorvaus


LUONNONMUKAINEN TUOTANTO JA TUET -KOULUTUS 5.4.2022
Tallenne 5.4.2022 (suomi)

Ympäristökorvaus ja täydentävät ehdot - Maarit Solla, Tero Vuorenpää, ELY-keskus
Neuvo 2020 - Heikki Ajosenpää, ProAgria Länsi
Sitoumusehdot - Teija Nielsen, ELY-keskus
Luonnonmukainen kasvintuotanto - Eila Strang, ELY-keskus 
Eläintuotanto luomu - Eila Strang, ELY-keskus
Luomumpi Varsinais-Suomi - Rosita Isotalo, Livia


TUKIHAKUKOULUTUS 24.3.2022
Tallenne 24.3.2022, suomeksi 

Puheenvuorojen diaesitykset: 

Viljelijätukijärjestelmät – kokonaisuus haltuun. Vipu ja Neuvo 2020 viljelijän apuna
                    - Anna Setälä, Viestintä Oy Tuulihaukka 
Tukiehtojen mukainen viljely: ympäristökorvaus ja täydentävät ehdot huomioon
Valvontahavainnot vuodelta 2021
                  - Maarit Solla, Juha Nummila ja Tero Vuorenpää, Varsinais-Suomen ELY-keskus      
Ympäristösopimukset
                   - Leena Aarikka, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Saaristomeren Hot spot -tiekarttahanke, KIPSI-hanke ja vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö
                  - Mikko Jaakkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Perustuki, viherryttäminen ja ekologinen ala. Tukioikeuksien siirrot
                 - Reeta Alitalo, Vehmaan YTA     
Luonnonhaittakorvaus
                 - Laura Vieraankivi, Someron YTA 
Kasvulohkojen piirtäminen ja yhteiskäyttölohkot, VIPU-tukihaku
                 - Tuulia Huovila, Liedon YTA     
Vaihtoehtona viljelemättömyys – miten ilmoitan tuotannon ulkopuoliset alat
                 - Anna Setälä, Viestintä Oy Tuulihaukka


SIKA- JA SIIPIKARJATILOJEN KOTIELÄINTUET 2022

Puheenvuorojen diaesitykset:

Tallenne, osa 1. (päivän alkuosa taukoon saakka)

Tallenneosa 2. (päivän loppuosa tauosta eteenpäin)

          Esimerkkilaskelma sikojen hyvinvointikorvauksesta toimenpiteessä 2.4.a ja 2.4.b

NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHITILOJEN KOTIELÄINTUET 2022

Puheenvuorojen diaesitykset:

Tallenne, osa 1. (alkuosa ensimmäiseen taukoon asti)

Tallenne, osa 2. (taukojen välinen osa)

Tallenne, osa 3. (Kati Raunion esitys)


VEROINFO 2022

Tilaisuuden nauhoite löytyy tästä

 • Ajankohtaista veropolitiikasta, Johtaja Timo Sipilä, MTK. Materiaali löytyy tästä.
 • Veroilmoituksen täytössä huomioitavaa, Pääkirjanpitäjä Matti Juntunen, Wikli Group. Materiaali löytyy tästä.

Kysymys huojennetusta viivästyskorosta: Huojennettu viivästyskorko on 2% ja sen laskeminen alkaa verokauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta.

Maa- ja metsätalouden verotusperusteet 2021, lyhennelmä (verohallinto)


Ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys 2021/2022 sekä                                            muistettavia päivämääriä syyskaudelle


LOMITUSINFO 8.6.2021, tilaisuuden tallenne


VILJELIJÄTUKIHAUN INFO 2021, ohjelma

Puheenvuorojen materiaali pdf-muodossa:

Tilaisuuden nauhoitteet löytyvät täältä. Osassa 1 puheenvuorot ennen taukoa, osassa 2 puheenvuorot tauon jälkeen.

LUOMUTUKI-INFO 2021, ohjelma

Puheenvuorojen materiaali pdf-muodossa:

Tilaisuuden nauhoite löytyy täältä.

YTA:N TUKIHAUN KERTAUS

STÖDUTBILDNING FÖR ODLARE, VÅREN 2021, program

Material:

Video, del 1 och del 2.

INFO OM EKOSTÖD 2021, program

Material:

Video, del 1 och del 2.


VEROINFO 2021

Tilaisuuden nauhoite löytyy täältä.

 • Ajankohtaista veropolitiikasta, johtaja Timo Sipilä, MTK
 • Ajankohtaista maa- ja metsätalouden verotuksessa, asiantuntija Elina Heliander, ProAgria Länsi-Suomi. Elinan osuus alkaa noin 1:09:45.

Tilaisuudessa esitettiin kysymys konepoistoista:

Kysymys: Saako tehdä korotettuja poistoja vuonna 2019 hankittuun, mutta vuonna 2020 käyttöönotettuun koneeseen?

Vastaus: Vuonna 2021 saa tehdä tuplapoistot mikäli haluaa.


KOTIELÄINTUKI-INFOT 2021

12.1.2021 klo 10-14 Sika ja siipikarjatilojen tuet 

Puheenvuorojen materiaali PDF-muodossa:

Puheenvuorojen nauhoitteet:

 1. Ajankohtais luomukotieläintuotannosta - Eila Strang
 2. Ajankohtaista nitraattiasetuksesta - Tero Vuorenpää. Alkaa noin 9:30
 3. Ajankohtaista kotieläintilojen rehuvalvonnasta - Hanna Ekman. Alkaa noin 24:30
 4. Ajankohtaista LHK korotuksesta ja sipi-tuesta (yhteiset asiat) - Kati Raunio. Alkaa noin 36:20  - Pekka Pihamaa, maa- ja metsätalousministeriö. Alkaa noin 44:15

14.1.2021 klo 10-14.30 Nauta-, lammas- ja vuohitilojen tuet

Puheenvuorojen materiaali PDF-muodossa:

Puheenvuorojen nauhoitteet:

 1. Ajankohtais luomukotieläintuotannosta - Eila Strang
 2. Ajankohtaista nitraattiasetuksesta - Tero Vuorenpää. Alkaa noin 9:00.
 3. Ajankohtaista kotieläintilojen rehuvalvonnasta - Hanna Ekman. Alkaa noin 23:45
 4. Ajankohtaista LHK korotuksesta - Kati Raunio. Alkaa noin 33:50
 5. Alkuperäisrotusopimukset 2021 -  Hanna-Leena Järvinen. Alkaa noin 38:45
 6. Laiduntajia perinnebiotoopeille -  Liina Salonen. Alkaa noin 47:45

Material på svenska 12.1. och 14.1.2021

EU bidrag för nötkreatur, Ersättning för välbefinnande 2021

Får_getbidraget_Ersättning för djurens välbefinnande 2021

Foder övervakning på gårdar2021

Avtal om uppfödning av lantraser 2021

Ekologisk husdjursproduktion 2021

Fjäderfä_Ersättning för djurens välbefinnande 2021

Svin_Ersättning för djurens välbefinnande 2021

Svin_Fjäderfä Kompensationsersättningens husdjursförhöjning_Från produktionen frikopplat stöd 2021

 


Kotieläintukikoulutuksissa 2021 esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia:

Sikojen EHK, miten paljon virikkeitä pitää olla?

- Virikkeitä pitää olla jatkuvasti. Sikojen EHK:n virikkeet toimenpiteessä: Karsinassa tulee olla kiinteitä luonnonmateriaalisia virikkeitä 1 kpl per 6 sikaa, ja lisäksi päivittäin lisättäviä virikkeitä. Heinähäkillä voi täyttää päivittäin lisättävien virikkeiden vaatimuksen, ja sen lisäksi on oltava kiinteitä luonnonmateriaalisia virikkeitä 1 kpl per 6 sikaa.

Voiko sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotetun tuen osalta pitää yhden välivuoden?

- Sika ja siipikarjan tuotannosta irrotetun tuen viitemäärä säilyy, jos yhtenä vuonna eläinmäärä ei täyty eikä haeta tukea. Viitemäärä poistuu jos tukea ei MYÖNNETÄ kahtena peräkkäisenä vuotena.

Eläinten poistaminen/tositteet

- Valvonnassa katsottavina tositteina voidaan käyttää mm. kuormakirjaa, laskua, tilityskuittia, tosite voi olla sähköisessä muodossa.

Ylivoimainen este ja siitä ilmoittaminen
- Ylivoimaiset esteet pitää ilmoittaa kirjallisesti aina 15 TYÖpäivän kuluessa maaseutuviranomaiselle, kun niiden toimittaminen on mahdollista (EHK).
 

Hävinneet eläimet (lampaat/vuohet)
- Pitää ilmoittaa heti, kun häviämisen huomaa

- Jos tilalla tehdään laidunkauden aikana esim. punnituksia tai eläimiä siirretään laitumelta toiselle, olisi korvamerkit hyvä lukea silloin ja jos puuttuvia eläimiä havaitaan, eläimet poistetaan rekisteristä kadonneina. Jos eläin myöhemmin löytyykin, voi katoamisilmoituksen perua (varmin tapa tehdä soittamalla lammas- tai vuohirekisteriin). Jos eläimet käydään vasta laidunkauden jälkeen kerralla läpi ja todetaan useita kadonneita, ei näytä todenmukaiselta, jos xx kpl on ilmoitettu kadonneeksi kaikki samana päivänä. Toki tärkeintä on, että puuttuvat eläimet poistetaan rekisteristä, mutta poistopäivän tulisi olla mahdollisimman oikea. Jos tilalle ilmoitetaan valvonnasta ja vasta tämän ilmoituksen jälkeen tehdään liuta poistoja kadonneista eläimistä, joudutaan eläimet usein hylkäämään, ellei tilalla ole tositetta tukemaan sitä, että eläin olisi oikeasti kadonnut 7. vrk:n sisällä.

Jos eläintä ei valvonnassa löydy, pyritään selvittämään viimeinen havainto eläimestä, koska valvonta tulee tarvittaessa viedä 4 v taaksepäin. Viimeinen havainto voi olla tilan kirjanpidosta, esim. kerintä, astutus tms. tai rekisteristä, esim. korvamerkkitilaus tms.

Ilmoitukset tilojen välisessä kaupassa
- Osto-/poisto-ilmoitus tehdään kun eläimen hallinta tai omistajuus vaihtuu. Tuloilmoituksen yhteydessä ilmoitetaan myös eläimen pitopaikka. Kun eläintä siirretään eri pitopaikkojen välillä (eikä eläimen hallinta muutu), tehdään siirtoilmoitus.


 

   

Koulutuksissa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia:


Kysymys: Ovatko skannatut ja sähköpostilla maaseututoimistoon tai ELY-keskukseen lähetetyt tukihakulomakkeet tai niiden liitteet laillisia/päteviä?

Vastaus: Kyllä ovat. Varsinkin nyt korona-rajoitteiden aikaan tarvittavien lomakkeiden toimittaminen sähköisesti on toivottavaa.


Niitot ja päättämiset

Kysymys: Saako ekologisen alan ruiskuttaa/muokata aikaisemmin, jos valmistelee syysviljan kylvöä?

Vastaus: Vasta 16.8. alkaen voi aloittaa muokkauksen, jos kylvää syysviljoja ekologiselle alalle. Myöskään kemiallista kasvinsuojelua ei saa aloittaa ennen 16.8. efa-kesannolla. Typensitojakasvien jälkeen saa muokkauksen aloittaa 15.7., jos on aikomus kylvää syyskylvöisiä kasveja. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on kuitenkin kiellettyä 31.8 saakka.

 

Kysymys: Milloin LHP/kesanto pitää niittää (siis ajankohta kesällä)?

Vastaus: Jos lhp-nurmelta korjataan sato, korjuu voidaan tehdä tavanomaisena sadonkorjuuaikana. Muutoin ei lintujen pesimäaikaan. Jos nurmella on rikkakasviongelma, voi niiton tehdä rikkakasvien torjunnan kannalta sopivaan aikaan.

Täydentävien ehtojen mukaan lintu- ja luontodirektiiviä on noudatettava, joten lintujen pesiä ei saa rikkoa. Sopimusaloilla (peltojen ulkopuoliset alueet) niiton lisäksi laidunnuskin suositellaan aloitettavaksi lintujen pesimisajan jälkeen. Laitumelle voi tehdä aidat, mutta eläimet päästetään vasta pesimisajan jälkeen laitumelle. Sopimusehdoissa on merkitty laiduntamiseen käytetty aika, siksi lohkokirjanpitoon on merkittävä, miksi laidunnuksen aloitusta on lykätty.

 

Kysymys: Voiko saneerauskasvin/kerääjäkasvin ruiskuttaa tai murskata ennen päättämistä?

Vastaus: Saneerauskasvia ei saa ruiskuttaa mutta sen saa murskata ennen päättämistä. Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti. Saneerauskasvi tulee säilyttää vähintään 2 kk. Kerääjäkasvin saa muokata ja kyntää aikaisintaan 1.10 alkaen.

Kerääjäkasvikasvuston voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9.

 


SUOJAVYÖHYKE, PYSYVÄ NURMI, EFA-KESANTO, AVOKESANTO, KERÄÄJÄKASVIT, RIISTAPELLOT

Kysymys: Voiko suojasuojavyöhyke-lohkon ilmoittaa luonnonhoitopeltona 2020?
Vastaus: Vaihdosta ei voi tehdä. Suojavyöhykkeestä voi luopua, kun luopuu lisätoimenpiteestä ympäristönhoitonurmet. Suojavyöhyke on kuitenkin säilytettävä huhtikuun loppuun asti. Uutta sitoumusta luonnonhoitopellon osalta ei voi tehdä, LHP:stä ei makseta, koska tila on luopunut ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä.

 

Kysymys: Voiko pysyvän nurmen statuksen omaavan lohkon laittaa avokesannoksi (juolavehnän torjunta ja kunnostus) ja ilmoittaa se efa-kesannoksi samana vuonna? Poistuuko samalla pysyvän nurmen status?

 Vastaus: Jos nurmi on pysyvää nurmea, viherkesantona se ei enää kelpaa efa-kesannoksi. Jos alan ilmoittaa avo- tai sänkikesantona (avokesannon perusteena esim. juolavehnän torjunta ja kunnostus), riista- tai maisemakesantona tai alalla on typensitojakasveja, kelpaa pysyvän nurmen statuksen saanut ala efa-kesannoksi. Avokesannolle pitää löytyä kuitenkin hyväksyttävä peruste, joka kirjataan lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.
Kyllä, samalla alalta poistuu pysyvän nurmen status.

 

Kysymys: Voiko ekologinen ala olla korvauskelvottomalla alalla?

Vastaus: voi olla. Ala ei saa muutenkaan ympäristökorvausta. Lisäksi tukioikeudet ovat irrallisia; eivät sidottuja tiettyyn lohkoon.

 

Kysymys: Voiko 1. vuoden raivio olla ekologista alaa?
Vastaus: Jos alalla on viherkesanto, se kelpaa ekologiseksi alaksi. Raivio on yleensäkin kylvettävä, jotta on kelpoinen käyttämään tukioikeuksia jne. Tukikelvoton ala kelpaa ekologiseksi alaksi.

 

Kysymys: Vuoden 2015 ympäristösopimuksia voi jatkaa. Miten ne voi siirtää uudelle viljelijälle?

Vastaus: Ensin siirretään lomakkeella 160 sopimukset uudelle viljelijälle, lomake lähetetään ELY-keskukseen mahdollisimman pian, jotta uusi viljelijä pääsee tekemään tukihakemuksessa jatkohakemuksen sopimukselle.


Kysymys: Saako pellon kunnostustöitä (salaojitus) tehdä ekologisella alalla? Miten ilmoitetaan esim viherkesanto silloin?

Vastaus: Alan voi ilmoittaa viherkesantona, vaikka pellolla tehdään kunnostustöitä. Kunnostustöistä tehtävä muistiinpanot lohkokirjanpitoon. Jos kunnostustyöt laajoja, kannattaa pelto ilmoittaa avokesantona. Ja merkitä lohkokirjanpitoon kunnostustyöt perusteluksi avokesannolle.

 

Kysymys: Kuinka monta vuotta saa avokesantoa olla peräkkäin?

Vastaus: Avokesannolle pitää aina löytyä perustelut lohkokirjanpidosta. Peräkkäisille vuosille ei ole rajoitetta.

 

Kysymys: Jos suojavyöhykekasvusto on heikentynyt huomattavasti, voiko vyöhykkeen uusia kokonaan?

Vastaus: Suojavyöhyke tulee uudistaa, jos vyöhykkeen kasvusto on tuhoutunut. Merkintä uusinnasta ja paikkauksesta on tehtävä lohkokirjanpitoon.

 

Kysymys: Voiko yli 3 m leveän päisteen ilmoittaa avokesantona?

Vastaus: Avokesannolle on aina oltava hyväksyttävä perustelu. Pellon kunnostus tai rikkakasvien torjunta perusteita. Päisteen voi kylvää ja ilmoittaa viljana tai yksivuotisena/monivuotisena nurmena tai viherkesantona. Kylvämättömän päisteen voi ilmoittaa tilapäisesti viljelemättömäksi, jolle alalle ei saa tukea. Puutarhakasveilla voi yli 3m leveän päisteen ilmoittaa viljeltävän kasvin alana, jos viljelytoimien ja koneen koon vuoksi päisteen on oltava yli kolmimetrinen.

Kysymys: Kerääjäkasvin maksuala on rajattu 25 % sitoumusalasta. Jos viljelijä ilmoittaa kerääjäkasvia enemmän, esim. 35 %, niin pitääkö ylimenevällä alalla noudattaa kerääjäkasvit-lohkotoimenpiteen ehtoja? Esim. voiko ylimenevän alan päättää aiemmin tai kylvää syysviljaa lannoittaen jo syyskuussa?
Vastaus: Maksua saavalla pinta-alalla tulee noudattaa ehtoja, joten muulla alalla voi tehdä muuta.

Kysymys: Voiko öljyretikan tai valkosinapin ilmoittaa saneerauskasvina, jos ei ole sitoutunut ympäristökorvaukseen? Jos ei, niin miten ilmoitetaan.
Vastaus: Ne kannattaa ilmoittaa tukihakemukseen öljyretikkana, valkosinappina tai muuna rehukasvina.
 

Kysymys: Koskevatko riistapellon sijaintiedellytykset (ei vilkasliikenteisen tien varrella) muita kuin monimuotoisuuspeltona ilmoitettuja riistapeltoja?
Vastaus: Riistakasvien siemenseoksella perustettavia ympäristökorvauksen mukaisia monimuotoisuuspeltoja ei saa perustaa vilkasliikenteisten teiden (yli 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa) läheisyyteen. Vilkasliikenteiset tiet näkyvät Vipussa. Lohkoja, jotka ilmoitetaan viherkesanto-riistana, eivät koske säännöt vilkasliikenteisten teiden läheisyydestä. Mutta tällöinkään ei suositella riistapeltoa perustettavan vilkasliikenteisen tien läheisyyteen.


Kysymys: Täydentävät ehdot: millä perusteella sängen poltto on sallittua?
Vastaus: Täydentävien ehtojen 2020 mukaan: Voit polttaa sängen ainoastaan silloin, jos se on välttämätöntä kylvön toteutuksen tai rikkakasvien, kasvitautien tai tuholaisten torjunnan vuoksi. Komissio on esittänyt, että sängen poltto olisi jatkossa mahdollista pelkästään kasvinterveydellisistä syistä. Tämä muutos ei tule vielä tälle kasvukaudelle voimaan. 

kysymys: Miten määritellään nykyään suojavyöhykkeen kelpoisuus?
Vastaus: Suojavyöhykesitoumuksen ehtoihin ei tullut tänä vuonna muutoksia vaan sitoumusta voi jatkaa entisellään tämän vuoden. Uusia suojavyöhyke aloja ei voi ilmoittaa; suojavyöhykealan siirto hallinnan siirron yhteydessä on mahdollista. Vanhoja ympäristösopimuksia jatketaan vuodella, uusia sopimuksia ei tehdä.

 


Kysymys: Voiko lannanlevitykseen saada poikkeusluvan jo maaliskuulle, kun kevätkylvöt ilmastonmuutoksen takia aikaistuvat. Nitraattiasetuksen mukaan lannanlevitys on kielletty 1.11. – 31.3.

Vastaus: Levitysaikaan ei saa mitään poikkeuslupaa sääolosuhteiden takia kevääksi eli vasta 1.4. alkaen voi levittää lantaa jatkossakin. Poikkeusluvan voi saada vain marraskuulle


LUOMUKYSYMYKSIÄ

Kysymys: Luomutiloja usein mietityttää uusiin lohkoihin liittyvät asiat, saisiko niihin rautalankaversion: eli miten on toimittava, kun tulee a) uusia lohkoja, jotka eivät ole vielä luomussa b) uusia lohkoja, jotka ovat olleet toisen luomuviljelijän luomusitoumuksella c) uusi lohkoja, jotka ovat olleet luomuvalvonnassa, mutta ei luomusitoumuksella. Mitä lomakkeita ja mihin päivämäärään mennessä on toimitettava em. tilanteissa? Yksinkertaisimmillaan riittänee uuden lohkon liittäminen hallintaan Vipussa?
Vastaus:
a) yli 5 hehtaarin alasta tehdään uusi sitoumus lomakkeella 215. Enintään 5 hehtaarin alat liitetään vanhaan sitoumukseen, lomakkeella 215.
b) lohkot siirretään uudelle viljelijälle
c) Uudet lohkot: yli 5 ha tehdään uusi sitoumus lomakkeella 215 15.6. mennessä. Enintään 5 ha alat voidaan liittää vanhaan luomusitoumukseen 15.6. mennessä myöskin lomakkeella 215.

Kysymys: Voiko luomussa pinta-ala vähentyä, kun jatkaa vanhaa 5-vuotista luomusopimusta vuodella. Vuokrasopimus lisämaista loppuu 30.4.2020
Vastaus: Luomussa voi pinta-ala vähetä, kunhan vähimmäisala (5 ha tai puutarhakasveilla 1 ha) jatkettavassa luomusopimuksessa edelleen säilyy.


PUUTARHAKASVEIHIN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ

Kysymys: Jos tunnelimansikan alla kasvaa nurmea, onko lohko silloin oikeutettu saamaan perus- ja viherryttämistukea?
Vastaus: Kasvin juuret, mistä tukea haetaan, tulee kasvaa maassa. Tunnelimansikka ei saa perus- tai viherryttämistukea, jos mansikka ei kasva maassa. Alla kasvava nurmi ei muuta tilannetta.

Kysymys: Kuinka paljon pitää puutarhakasvien viljelypinta-alan lisääntyä, jotta voi valita uuden toimenpiteen (kyseessä hyönteisverkkotoimenpide)?
Vastaus: 0,05 ha.

Kysymys: Tilalla on viljanviljelyn lisäksi pienimuotoista vihannesviljelyä, jossa valittuna vaihtoehtoinen kasvinsuojelu (hyönteisverkot). Olenko ymmärtänyt koulutusmateriaaleista oikein eli toimenpidettä edelleen jatkettava 0,05 ha minimialalla jatkovuodellakin vai voiko tästä luopua? Koronatilanteen vuoksi sadon markkinointi torimyyntiin on tällä hetkellä melkoisen epävarmaa.
Vastaus: Toimenpiteestä voi luopua lomakkeella 479. Luopumisesta ei tule takaisinperintää. Jos jatkaa, jatkettava toimenpiteen noudattamista vähintään 0,05 ha alalla.