_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Puukauppa ja hakkuut viriävät syksyä kohti  ja kemiallisen metsäteollisuuden murros vauhdittuu.

Metsänkäsittely ja linnusto -opas on päivitetty metsäalan yhteistyönä. MTK osallistui päivitystyöhön....

Metsiä hoitamalla saadaan hiilivarasto vahvaan kasvuun, raaka-ainetta fossiilisia korvaaville tuotteille ja...

Vapaaehtoinen metsien ja muiden elinympäristöjen suojelu etenee.

Metsänhoitoyhdistykset
Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi