Paavo Myllymäki

Toiminnanjohtaja

020 413 3581

040 582 8261

Aino Launto-Tiuttu

Aluepäällikkö

020 413 3587

040 557 0736

Terhi Löfstedt

Aluepäällikkö

020 413 3586

0400 294 123

Saara Lainio

Viestintä- ja toimistokoordinaattori

040 5010 700

Anita Karppinen

Hankeasiantuntija

Kohti tulevaa -hanke

0400 541 334

Tanja Renkus

Hanketyöntekijä

050 3043203

Noora Syrjä

Hanketyöntekijä

050 5699 762

Petteri Ojarinta

Kenttäpäällikkö, MTK metsälinja

Varsinais-Suomi

050 5210486

Krista Suominen

Harjoittelija

0505987960

Organisaatio

MTK-Varsinais-Suomen asioita hoitaa 12-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan vuoden ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessaan. Johtokunta myös asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Valtuuskunta koostuu 55 MTK-liittojen edustajasta, 20 MHY-yhdistyksen edustajasta ja yhteistöjäsenten edustajista. Edustajaksi ei voida valita yhteisön toimihenkilöitä. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

MTK-Varsinais-Suomi saa valtuuskuntaan viisi jäsentä, joista yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa.

MTK-Varsinais-Suomen alueella toimii 47 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.