null Carunan investoinnit Lounais-Suomessa

Ajankohtaista

Carunan investoinnit Lounais-Suomessa

20.11.2020

Carunan investoinnit Lounais-Suomessa

MTK-Varsinais-Suomen johtokunta kokoontui ma 9.11. Ennen kokousta kuultiin Carunan aluepäällikkö Tuomas Maasalon ajankohtaiskatsaus yrityksen sähköverkon ylläpito- ja rakennustoimista Varsinais-Suomen alueella. Alustuksen materiaali liitteenä.

Alustuksen jälkeen käytiin keskustelua, jossa tuli esille erityisesti tiedon kulun haastavuus. Käytännön isona ongelmana nähtiin kootun tiedon saanti kaapeleiden sijainnista. Johtokunnassa tuli esille tarve saada kaikki kaapelikartat selkeästi yhdestä pisteestä. Toistaiseksi tiedot joudutaan kokoamaan eri tahoilta. Maasalo totesi Carunan osalta kaapelikarttojen olevan saatavilla pyydettäessä. Ehdottoman tärkeänä niin johtokunta kuin Carunan edustajakin pitivät kaapeleiden sijaintia merkityssä syvyydessä. (Vähimmäissyvyys peltoalueella on 70 cm.) Liian matalalla oleva kaapeli on pahimmillaan turvallisuusriski.

Keskustelussa todettiin verkostotöiden suunnittelun, ja siihen maanomistajien osallistumisen, olevan lopputuloksen kannalta oleellista. Selvää on, että sovitut suunnitelmat tulee viedä toteutukseen. Maastossa mahdollisesti eteen tulevat haasteet (esim. kivikot), ja niistä johtuvat suunnitelmien poikkeamiset, on käytävä läpi viljelijöiden kanssa, jotta verkostorakennuksesta ei tule viljelijöille kohtuuttomia haittoja. Yhteydenpito verkostoyhtiön, urakoitsijoiden ja maanomistajien välillä koko hankkeen ajan on edellytys onnistuneelle toiminnalle.

MTK-Varsinais-Suomi/johtokunta, Caruna 09112020