CAP:in toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella

Saaristomeri CAP - Hanke hyödyntää viljelijöiden osaamista, ympäristöhallinnon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen paikkatietoaineistoja, joiden avulla tunnistetaan Saaristomeren valuma-alueelta vesiensuojelun kannalta keskeisimmät alueet ja maataloustuotannon keskittymät.

 

Hanke toteuttaa osaltaan myös Saaristomeriohjelmaa ja Saaristomeri CAP tukee ja jatkaa Saaristomeren Hot Spot -hankkeen toimintaa Saaristomeren maatalouskuormituksen poistamiseen Helcomin hotspot listalta sekä edistää myös alueellisen maaseutuohjelman hankerahoituksen käyttöä Saaristomeren tilaa parantaviin toimiin ja maakuntaohjelman toteuttamista. Lisäksi muita ympäristötoimia, kuten pellon vesitalouden parantamista ja erilaisten maaparannusaineiden lisäämistä pelloille edistetään tehokkaasti Varsinais-Suomessa. Vesiensuojelutoimet ja ympäristön kannalta kestävä tuotanto on samalla myös tehokasta maataloustuotantoa.

Hankeaika: 1.6.2023 – 31.10.2024
Hankkeen kohderyhmä: Saaristomeren valuma-alueen viljelijät ja maatalousneuvojat
Hankkeen toteuttajat: MTK-Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen ELY-keskus
Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)- määräraha


 

13.3.2024 Vastuullisuudesta kilpailuetua -webinaarin tallenne 

 

 

 

Hankkeen ja järjestettejyn tilaisuuksien materiaalit
Ympäristötukiopas CAP-tukikaudelle 2023-2027
Ympäristötukiopas on laadittu ympäristösitoumuksen tila- ja lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnan tueksi. Tarkista aina ajankohtaiset ehdot Ruokaviraston sivuilta.

13.3.2024 Vastuullisuudesta kilpailuetua -webinaari
1.2.2024 Uusia eväitä tilakohtaiseen neuvontaan
  • Valuma-alueet ja toimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun lähtökohtina - Elina Laurila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Ympäristötoimien tukiehtojen kompastuskivet ja päivitykset - Maarit Solla ja Tero vuorenpää, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Vinkkejä tilakohtaiseen kipsineuvontaan - Minna Kolari, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Valtaojien kunnostus ja yhteisen ojituksen investointituki - Niklas Lindeman, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • CAP:in mahdollisuudet Saaristomeren valuma-alueella - Noora Syrjä, MTK-Varsinais-Suomi

12.12.2023 Viljelymenetelmät ja pellon vesitalous - Miten varautua muuttuviin sääolosuhteisiin
28.11.2023 Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen tulevaisuus, Ympäristöministeriö
Hankkeen puheenvuoro tilaisuudessa;
Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella, hanketyöntekijä Noora Syrjä, MTK Varsinais-Suomi

28.9.2023 Pellonpiennartilaisuus Salon Vaskiolla- kasvipeite maan kasvukunnon parantajana
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Hiilipelto ja Satotason nosto Länsi-Suomessa -hankkeiden sekä Luonnonvarakeskuksen Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU) -hankkeen kanssa. Valonian kirjoittamassa artikkelissa Kasvipeitteen ja lierojen merkitys ilmastotyössä - Vaskion pellonpiennartilaisuuden satoa video tapahtumasta sekä lisätietoa kerääjäkasveista ja lieroista.
 

Suositellut artikkelit

Airi Kulmala MTK:n ympäristön- ja maankäytön asiantuntija teki Saaristomerestä, maataloudesta ja ravinnekuormituksesta artikkelin. Artikkelissan Kulmala kertoo Saaristomeren tilasta ja sen valuma-alueesta, sekä...