CAP:in toteutuksen edistäminen Saaristomeren valuma-alueella

Saaristomeri CAP - Hanke hyödyntää viljelijöiden osaamista, ympäristöhallinnon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen paikkatietoaineistoja, joiden avulla tunnistetaan Saaristomeren valuma-alueelta vesiensuojelun kannalta keskeisimmät alueet ja maataloustuotannon keskittymät. Tiedon pohjalta laaditaan tuotantotyypeittäin kohdennettuja tukipolkuja, joita maatalousyrittäjät ja maatalousneuvojat voivat soveltaa tilakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Neuvonnan ja tiedotuksen avulla varmistetaan, että alueella toimivat maatalousyrittäjät hakevat mahdollisimman kattavasti CAP:n ympäristötoimia valtakunnallisesta rahoituksesta ja toimenpiteet kohdentuvat vesiensuojelun kannalta parhaalla tavalla. Järjestämme muiden alueella toimivien hankkeiden kanssa pellonpiennartilaisuuksia ja muita verkostoitumistilaisuuksia maatalousyrittäjien kanssa.

Hanke toteuttaa osaltaan myös Saaristomeriohjelmaa ja Saaristomeri CAP tukee ja jatkaa Saaristomeren Hot Spot -hankkeen toimintaa Saaristomeren maatalouskuormituksen poistamiseen Helcomin hotspot listalta sekä edistää myös alueellisen maaseutuohjelman hankerahoituksen käyttöä Saaristomeren tilaa parantaviin toimiin ja maakuntaohjelman toteuttamista.

Lisäksi muita ympäristötoimia, kuten pellon vesitalouden parantamista ja erilaisten maaparannusaineiden lisäämistä pelloille edistetään tehokkaasti Varsinais-Suomessa. Vesiensuojelutoimet ja ympäristön kannalta kestävä tuotanto on samalla myös tehokasta maataloustuotantoa.

Hankeaika: 1.6.2023 – 31.1.2025
Hankkeen kohderyhmä: Saaristomeren valuma-alueen viljelijät ja maatalousneuvojat
Hankkeen toteuttajat: MTK-Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen ELY-keskus
Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)- määräraha


 

Hankkeen yhteystiedot

Noora Syrjä

Hanketyöntekijä

0505699762

noora.syrja(a)mtk.fi