null MTK-Varsinais-Suomi toimintasuunnitelma 2019

Uutinen

MTK-Varsinais-Suomi toimintasuunnitelma 2019

5.3.2019

Syyskokouksen hyväksymä 24.11.2018

                                                                
Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen maaseutuelinkeinonharjoittajien etujärjestö. Toimintamme perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja asiantuntemukseen. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden maaseudun ja sen elinkeinojen eteen työskentelevien tahojen ja ihmisten kanssa.

Toimintamme tavoite

Tavoitteemme on maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavuuden parantaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja jatkuvuuden turvaaminen parantaen samalla   maataloustuottajien taloudellista asemaa ja elämänlaatua. Edistämme elinkeinojen kilpailukykyä, viljelijöiden ja maaseutuyrittäjien toimeentuloa sekä hyvinvointia. Puolustamme yksityistä omistusoikeutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistamme jäsenistön yhteenkuuluvuutta

Järjestötyö

Järjestötyön painopisteenä ovat alueen tuottajayhdistykset. Aktivoimme jäsenkuntaa mukaan toimintaamme sekä tuotamme tietoa ja toimintamalleja yhdistystoiminnan tueksi, tuemme yhdistysten johtokuntien työtä. Edistämme tuottajayhdistysten yhteistoimintaa.

Olemme MTK:n jäsen ja toteutamme osaltamme MTK:n toimintasuunnitelmaa. Olemme mukana valmistelemassa MTK:n järjestöuudistusta. Teemme toiminnallista yhteistyötä MTK-liittojen, alueemme metsänhoitoyhdistysten, SLC Åbolandin sekä alueemme maaseutuneuvonnan kanssa.

Markkinaedunvalvonta ja kuluttajatyö

Lisäämme kuluttajien, erityisesti koululaisten ja opettajien, tietoisuutta kotimaisesta ruoantuotannosta. Toimimme maatalouden tuotantokustannusten alentamiseksi ja lisäämme tietoa kustannustehokkaasta toiminnasta sekä riskienhallinnasta. Vaikutamme maataloustuotteiden markkinoihin päämääränämme kannattavan tuotannon turvaavat tuottajahinnat. Tuottajajärjestö vaikuttaa vastuullisesti tuotteitamme jalostaviin yrityksiin.

Viljelijöiden osaaminen ja työssä jaksaminen

Edistämme viljelijöiden osaamista, johtamistaitoja, yhteistyötä, työssä jaksamista sekä yhteisöllisyyttä. Tässä työssä tukena on Menestyvä maatilayritys -hanke. Maatilojen kehittämiseksi kannustamme viljelijöitä kannattaviin investointeihin sekä sukupolvenvaihdoksiin. Tiedotamme tukijärjestelmistä ja niiden perusteista sekä muutoksista jäsenistölle.

Vastuullinen tulevaisuus

Laadimme Varsinais-Suomen maaseutu 2028 -tulevaisuusasiakirjan, jossa kuvataan maaseutuelinkeinojen tavoiteltava tila vuonna 2028. Asiakirja on pitkän ajan strategiasuunnitelma.

Edistämme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa biotaloutta ja kannustamme jäsenistöämme alueelliseen, paikalliseen sekä tilakohtaiseen ratkaisujen kehittämiseen.

Edistämme elinkeinomme kustannustehokasta ympäristöystävällisyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Toteutamme ympäristöosaamisen hanketta ja osallistumme biotalouden, kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden valmisteluun ja edistämiseen maakunnassamme.

Seuranta

Liiton johtokunta valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista ja reagoi tarvittaessa muuttuviin tilanteisiin. Johtokunta raportoi toimintasuunnitelman toteutumisesta yhdistysten puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäivillä.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi toiminnan painopisteet ovat:

Järjestötyö

 • Toimivat tuottajayhdistykset
 • ärjestöuudistuksen valmisteluun osallistuminen
 • Luottamushenkilöiden koulutus
 • Parhaiden käytäntöjen jakaminen yhdistysten kesken ja vastavuoroisuusretket
 • Toiminta- ja tapahtumakokonaisuuksien mallipakettien kokoaminen yhdistyksille
 • Tehokas tiedonvälitys
 • Nuorten toiminnan kehittäminen, yhdistysten nuorten johtokuntien jäsenten saaminen mukaan maakunnalliseen toimintaan

Markkinat ja kuluttajatyö

 • Oman tuotannon arvon ja arvostuksen lisääminen
 • Viljelijöiden markkinaosaamisen ja riskienhallinnan parantaminen koulutuksella
 • Tuottajaorganisaatioiden perustaminen ja markkinointiyhteistyön edistäminen
 • Koko ruokaketju mukaan ruuan tuottamisen ja vastuullisen tuotantotavan tunnetuksi tekemisessä
 • Ruuan alkuperän tunnistaminen kaupoissa, ravintoloissa ja julkisissa ruokaloissa
 • Hankintaosaamisen lisääminen kuntapäättäjille
 • Koululaisille ja opettajille tietoa ruuan tuottamisesta ja alkuperästä
 • Avoimet ovet maatiloilla -tilaisuudet

Maatalous- ja ympäristöpolitiikka

 • CAP 2020+ maatalousuudistukseen sekä kansallisiin tukiin vaikuttaminen Varsinais-Suomen näkökulmasta: elinkeinoa ja kannattavuutta tukeva maatalouspolitiikka
 • Tukiasioista ja maatalouspolitiikasta tiedottaminen ja kouluttaminen
 • Maataloustutkimukseen vaikuttaminen. Tutkimustavoitteiden asettaminen viljelijöiden lähtökohdista.
 • Maan vesitalous ja kasvukunto -hankkeen toteutus ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen valmistautuminen ja uusien   toimintatapojen kehittäminen

Hyvinvointi ja osaaminen

 • Yleisen ilmapiirin saaminen myönteiseksi tavallisille maaseutuyrittäjille
 • Johtamis- ja talouskoulutuksen järjestäminen
 • Lomituspalveluiden kehittäminen ja lomituksen arvostuksen nosto
 • Hyvinvointia ja yrittäjyyttä tukevan hankkeen jatkaminen
 • Jäsenistön hyvinvointia parantavien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
 • Jäsenistön auttaminen

Maakuntauudistus ja vaalit

 • Eduskunta-, maakunta- ja EU-vaalit, jäsenistön aktivointi vaaleissa
 • Maaseutu- ja lomahallinnon sekä ympäristöterveydenhoidon toiminnan kehittäminen maakuntauudistuksessa ja maaseudun palveluiden turvaaminen uudistuksessa
 • Aluetalouden ja monipuolisen tuotannon merkityksen kertominen kunnan, maakunnan ja valtakunnan päättäjille

Maaseutuyrittäjyys

 • Tilojen elinkeinotoiminnan kehittäminen
 • Yrittäjien yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen
 • Tilojen energiaomavaraisuuden parantaminen ja monipuolistaminen
 • Bioraaka-aineiden käytön lisääminen energiantuotannossa, lannoitteena ja maanparannuksessa