Takaisin Suojavyöhykkeitä voi hakea uusille alueille tukihaussa 2024

Ajankohtaista

Suojavyöhykkeitä voi hakea uusille alueille tukihaussa 2024

24.11.2023

Suojavyöhykkeitä kohdennetaan jatkossa entistä enemmän siten, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita vesiensuojelun kannalta. Uusi aineisto suojavyöhykkeiden kohdentamisesta otetaan käyttöön vuoden 2024 maataloustukien haussa. Uusi aineisto tullaan lisäämään vuoden 2024 tukihakua varten VIPU-palveluun. Suojavyöhyketukien haku tulee ensi vuonna olemaan mahdollista uuden aineiston osoittamille alueille. Suojavyöhykkeiksi suositeltuihin paikkoihin voi tutustua nyt jo ArcGis Online palvelussa. Linkki aineistoon ArcGis Online palvelussa.

Aineisto on suunniteltu niin, että suojavyöhykkeitä voi perustaa pellolle, joka sijaitsee vesistön varrella, pohjavesialueella, Natura-alueella, kosteikkojen reuna-alueella, merenrannalla, merkittävällä tulvariskialueella tai lohkolla, joka on erittäin eroosioherkkä. Eroosioherkät lohkot on tunnistettu peltolohkojen eroosioherkkyyttä kuvaavan RUSLE-mallin avulla.