Takaisin Varttivuosi 1/2023

Tiedote

Varttivuosi 1/2023

08.05.2023

Varttivuosi 1/2023

Henkilöstöuutisia


Vuoden alussa liiton toimistossa aloitti viestintä- ja toimistokoordinaattorina Saara Lainio. Saara vastaa jäsenviestien lähetyksestä sekä sosiaalisesta mediasta, nyt liitolla löytyvät niin LindedIn- kuin toimiva Instagram-profiilikin. Maaliskuun alussa liitossa aloitti myös Tanja Renkus vastaten tällä hetkellä mm. BreedExpo2 -hankkeen käytännön toteutuksesta.

Edunvalvontaa ja yhteistyötä  


Apetitin yhtiökokous mahdollisine hallintomallimuutoksineen puhutti kevättalvella. Liitto organisoikin muiden MTK-liittojen tavoin valtakirjakeräyksen, jolla tavoiteltiin maataloustuottajaomistajien äänen kuulumista yhtiön päätöksenteossa jatkossakin. Keräys onnistui jopa yli odotusten – kiitos kaikille valtakirjan antaneille!

Liitto järjesti Kohti tulevaa -hankkeen toimesta yhdessä alueen maaseutuviranomaisten kanssa seutukunnalliset tukikoulutukset maaliskuun aikana, lisäksi organisoitiin kaksi luomu-koulutusta. Koulutusten materiaalit ja tehdyt tallenteet löytyvät liiton sivuilta kohdasta https://varsinais-suomi.mtk.fi/web/mtk-varsinais-suomi/koulutusmateriaalit

Liitosta on oltu mukana Ruokaviraston Hyvän hallinnon työryhmässä. Ryhmässä on tuotu esille viljelijöiden huoli alkavan tukikauden ja tukihakuun sekä valvontoihin liittyvistä haasteista.

Tammi-maaliskuussa on useissa eri yhteyksissä (mm. valkohäntäpeuraryhmän kokous, vaikuttaminen riistanhoitopiiriin ja metsästysseuroihin, yhteistyö MTK:n kanssa) korostettu tarvetta vähentää tuhoja aiheuttavien riistaeläinten, erityisesti ”valkohäntäpeurojen”, määrää alueella. Keinoina on nähty kaatolupien määrän lisäämistä ja ennen kaikkea lupien täysimääräistä käyttämistä. Yhteistyötä metsästäjien kanssa on edistetty.

Järjestön tavoitteena vuonna 2023 on edistää tuottajaorganisaatioiden perustamista, joten liitto järjesti yhdessä Kohti tulevaa -hankkeen kanssa tällä teemalla opintomatkan Ahvenanmaalle. Matkan aikana kuultiin tuottajaorganisaation toiminnasta (osuuskunta ÅTH) ja tuottajaorganisaation jäsenviljelijöiden kokemuksia.

Maatilojen ja median suhde on puhuttanut, joten liitto järjesti Emäntäkoulutuksen tuella ja yhdessä Kohti tulevaa -hankkeen kanssa maaliskuussa tilaisuuden, jossa mukana olivat paitsi toimittaja, niin myös vaikuttamisen ammattilainen. Illan aikana kuultiin toimittajan kertomana, miksi ikävältäkin tuntuvia asioita joskus kysytään. Media-illan jatkumona syksyllä järjestetään koulutus, jossa osallistujat pääsevät harjoittelemaan vaikeisiin kysymyksiin vastaamista.

Vaalipaneelin järjestämisestä Eduskuntavaalien ehdokkaille vastasivat maaseutunuoret, paneelin veti liiton johtokunnan nuorten edustaja Tero Sarkala. Yleisöä karsi varmasti päivän lumimyräkkä, mutta pääasia oli, että kaikki yhdeksän panelistia pääsivät paikalle!

Järjestötyö


Yhdistyksiä on tuettu jäsensuhteen ylläpidossa mm. avustamalla yhdistysten vastaavia luottamushenkilöitä Oiva-rekisterijärjestelmän ongelmissa ja antamalla neuvoja mm. Oiva-jäsenviestien teossa.

Liitto järjesti yhdistysten luottamushenkilöille ajankohtaisillan 7.3. Liedossa. Järjestötyön (jäsenrekisterin ylläpito, yhdistysten toiminnan tukeminen) lisäksi illan aikana käytiin läpi huoltovarmuuteen vaikuttavia asioita kuten merikuljetuksia.

Maaseutunuoret järjestäytyivät helmikuussa, puheenjohtajana toimii vuonna 2023 Ilkka Mäkitalo. Maaliskuussa lounaisten liittojen maaseutunuorten valiokunnat pitivät yhteiskokouksen sopien mm. ManuOkra -23 -tapahtuman (Loimaan Seurahuoneella pe 7.7.) järjestelyistä.

Liiton johtokunnan kokousraportit 1-3/23


Kokous 5.1.-23


Johtokunta järjestäytyi, puheenjohtajaksi valittiin Aarne Lehtonen ja varapuheenjohtajaksi Juha Wikström. Kokous valitsi edustajat valiokuntiin, valinnat vahvistettiin seuraavassa kokouksessa. Maatalouspoliittisen katsauksen piti MTK:n johtokunnan jäsen Jaakko Halkilahti. Johtokunta päätti aloittaa strategiatyön, jossa päälinjat ovat Vastuullisuus; Yhteisöllisyys; Yrittäjyys; Elinvoimaisuus ja Edelläkävijyys.
Strategiatyön taustaksi päätettiin teettää erillinen luottamushenkilökysely (johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenet) MSL:n toteuttamana.

Kokous 14.2.-23


Strategiatyön aluksi kuultiin kolme alustusta niin maa- ja metsätalousministeriöstä (Minna-Mari Kaila), Maaseudun Tulevaisuudesta (Jouni Kemppainen) kuin maakuntaliitosta (Kari Häkämies). Strategian tekemisen lisäksi johtokunta vahvisti valiokuntien valinnat (kts. edellinen kokous).

Kokous 28.2.-23


Kokous kävi läpi liiton tilinpäätöstä (alustavat tiedot) sekä kuuli johtokunnan jäsenten raportit (mm. Varsinais-Suomen maataloustuottajain säätiön kokouksesta). Keskustelussa esille nousi mm. Turun Sanomien vaalikoneen vesiensuojelukysymys, todettiin olevan jatkossakin tärkeä olla mukana ympäristö- ja ympäristönsuojelukeskusteluissa.  Kokous kävi läpi strategiatyön tilannetta.

Kokous 30.3.-23


Johtokunta hyväksyi vuoden 2022 tilit allekirjoitettavakseen, varsinainen tilien hyväksyntä tapahtuu liiton kevätkokouksessa. Strategiatyötä jatkettiin kuulemalla MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan tulevaisuuskatsaus, samassa yhteydessä annettiin ”evästyksiä”, mitä asioita MTK:n tulee edistää seuraavaa maatalouspoliittista ohjelmaa ajatellen. Iltapäivällä MSL:n tj. Paula Yliselä kävi läpi johtokunnalla teetetyn kyselyn tuloksia. Yhteinen tahtotila on edellytys strategian luomiselle ja edistämiselle.