Takaisin Ehdokashaku Maaseutunuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan käynnissä

Ajankohtaista

Ehdokashaku Maaseutunuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan käynnissä

02.07.2024

Haku Varsinais-Suomen ehdokkaaksi MTK-Keskusliiton johtokunnan nuorten edustajaksi on käynnissä nyt! Jätä hakemus 15.8 mennessä.

Maaseutunuoret valmistelevat syysparlamentissa kahden luottamushenkilön valintaa MTK-Keskusliittoon nuorten edustajiksi. Lisäksi aktivoidaan maaseutunuoria osallistumaan metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleihin.

Maaseutunuorten MTK-johtokuntaedustajan valmistelu tehdään nyt yhdennentoista kerran (ensimmäinen valmistelu oli vuoden 1991 syysparlamentissa). Täysivaltaisen maaseutunuorten MTK-metsäjohtokuntaedustajan valinta on ensimmäistä kertaa valmistelussa. 

Edustajavaatimukset molempiin valmistelussa oleviin luottamustehtäviin:  
- MTK:n jäsenyys, toimikauden alkaessa 1.1.2025 pitää olla alle 35-vuotias. 
- Ehdokas voi olla järjestön palkkalistoilla vaalivalmistelun aikana, mutta ei pestin alkaessa. Ts. Toimihenkilö ei voi toimia maaseutunuorten edustajana MTK:n metsäjohtokunnassa tai MTK:n johtokunnassa. 
- Ehdolla voi olla molempiin pesteihin (mikäli on ehdokasasettelussa ilmoittautunut molempiin ja saa taustayhteisöjen tuen), mutta valituksi ei voi tulla molempiin. Syysparlamentissa MTK:n johtokuntaedustajan paikasta äänestetään ensin.  

Maaseutunuorten johtokuntaedustaja (JK) 
- MTK-liitot tekevät esitykset ehdokkaista syysparlamentille.
- Äänestys ehdokkaista tapahtuu syysparlamentissa valtuuskunnan MTK-liittojen äänimäärän mukaisesti, ei valtakirjaäänestystä.  
- Edustajasta perinteisesti tullut myös MTK:n johtokunnan nimeämä edustaja MTK:n keskusliiton maaseutunuorten valiokuntaan.

Äänestysoikeus syysparlamentissa on kaikilla ikäsäännön 1.1.2025 täyttävillä, ennakkoon syysparlamenttiin ilmoittautuneilla ja äänestyksessä läsnä olevilla mtk:n jäsenillä. Järjestömme toimihenkilöillä ei ole äänestysoikeutta. Valtakirjaäänestys ei ole mahdollinen. 

Maaseutunuorten metsäjohtokuntaedustaja (MJK)  
- Metsänhoitoyhdistyksillä on oikeus tehdä esityksiä. 
- Henkilö tulee samalla valituksi MHY-edustajaksi MTK-keskusliiton maaseutunuorten valiokuntaan.   

Äänestysoikeus syysparlamentissa on kaikilla ikäsäännön 1.1.2025 täyttävillä, ennakkoon syysparlamenttiin ilmoittautuneilla ja äänestyksessä läsnä olevilla metsänhoitoyhdistyksen jäsenillä. Järjestömme toimihenkilöillä ei ole äänestysoikeutta. Valtakirjaäänestys ei ole mahdollinen.  

 

Aikataulu:

 • Varsinaissuomalaisten ehdokashakemukset johtokuntapaikkaan 15.8.2024 mennessä täyttämällä webropol-lomake: https://link.webropol.com/s/vsmanuehdokas.
 • Liiton maaseutunuorten valiokunta valitsee hakemuksen jättäneistä ehdokkaansa syyskuun kokouksessaan.
 • ​​Varsinaissuomalaisten ehdokkaiden hakemukset metsäjohtokuntapaikkaan oman metsänhoitoyhdistyksen kautta.
 • Ehdokasasettelu 1.9.-2.10.
 • Lokakuu: Kaikille ehdokkaille MyDay- somevuorot maaseutunuorten Instagram-tilillä. JK-ehdokkailta lisäksi ehdokasvideot.  
 • 24.-26.10. Syysparlamentti Jyväskylässä. Kaikilla ehdokkailla edessä vaalipaneeli sekä linjapuheenvuoron pitäminen. Ehdokkaan on päästävä fyysisesti läsnä olevaksi syysparlamenttiin viimeistään ohjelman alkaessa 25.10.
 • Marraskuu: MHY-valtuustovaalit, MTK:n metsävaltuuskunnan ja MTK:n valtuuskunnan kokoukset sekä metsäjohtokunnan ja johtokunnan valtuuskuntia edeltävät kokoukset.
 • Tammikuu: uudet kokoonpanot aloittavat työskentelyn. 

Luottamustehtävien lyhyet kirjalliset kuvaukset  

Maaseutunuorten johtokuntaedustaja 

 • Täysivaltainen MTK:n johtokunnan jäsen. Kausi on kolmivuotinen.  
 • MTK:n johtokunta edustaa keskusliittoa ja johtaa sen toimintaa. Se on keskusliiton lakimääräinen edustaja ja toimeenpaneva elin. Johtokunta huolehtii keskusliiton kannanmuodostuksesta ja vastaa yhteydenpidosta muihin järjestöihin sekä viranomaisiin. Johtokunta vastaa siitä, että keskusliiton hallinto ja kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Johtokunta hoitaa kaikkia keskusliiton asioita huolellisesti lain, sääntöjen ja valtuuskunnan päätösten mukaisesti. Johtokunta päättää keskusliiton kiinteän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta muun huomattavan omaisuuden myynnistä. Johtokunta valitsee keskusliiton toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt. 
 • Maaseutunuorten johtokuntaedustaja edustaa kaikkia maaseutunuoria – tuotantosuuntaan tai alueeseen katsomatta; Tuoden nuorten ja tulevaisuuden tuottajien näkökulmaa järjestön yhteiseen päätöksentekoon ja toimien linkkinä maaseutunuorten ja johtokunnan toiminnan välillä.  
 • Kuka voi hakea? MTK:n jäsen, joka on 1.1.2025 alle 35-vuotias ja saa oman MTK-liiton tuen ehdokkuudelle.   

Maaseutunuorten metsäjohtokuntaedustaja

 • Täysivaltainen MTK:n metsäjohtokunnan jäsen. Kausi on kolmivuotinen.  
 • Metsäjohtokunnan tehtävänä on suunnitella ja ohjata toimenpiteitä metsänomistajien etujen valvomiseksi, yksityismetsätalouden kannattavuuden kehittämiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi sekä tehdä näitä koskevia esityksiä MTK:n johtokunnalle ja metsävaltuuskunnalle. 
 • Metsäjohtokunnassa tehtävänä on edustaa kaikkia nuoria metsänomistajia; Tuoden nuorten ja tulevaisuuden metsänomistajien näkökulmaa järjestön yhteiseen päätöksentekoon ja toimia linkkinä maaseutunuorten, metsänhoitoyhdistysten ja metsäjohtokunnan toiminnan välillä.  
 • Metsäjohtokuntaedustaja edustaa metsänomistajia myös MTK-Keskusliiton maaseutunuorten valiokunnassa.   
 • Kuka voi hakea? MTK:n jäsenenä olevan metsänhoitoyhdistyksen jäsen, joka 1.1.2025 on enintään 35-vuotias ja saa oman MHY:n tuen ehdokkuudelle.