​​

Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävää maataloutta eli ilmastotoimenpiteitä, hiilen sidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista käytännönläheisesti Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa jalkautetaan tutkittua tietoa viljelijöille, kokeillaan hyviksi testattuja käytäntöjä ja arvioidaan niiden vaikutuksia tilatasolla. Pääasiallisina toimintatapoina ovat vertaisoppiminen, pienryhmäneuvonta ja tehokas tiedonvälitys.

Hankeaika: 1.4.2022–15.10.2024

Kohderyhmä: Kaikki varsinaissuomalaiset viljelijät tuotantosuunnasta riippumatta

Hankkeen toteuttajat: Valonia/Varsinais-Suomen liitto, MTK Varsinais-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Pienryhmätoiminta

Hankkeessa muodostetaan 3–4 pienryhmää, joihin kuhunkin otetaan 10–15 viljelijää. Pienryhmiin voi ilmoittautua tuotantosuunnasta riippumatta kaikkialta Varsinais-Suomesta. Ryhmiin haetaan myös 1–2 seurantatilaa, joissa ilmastokestävän maatalouden toimenpiteitä kokeillaan hankkeen aikana laajemmin ja vaikutuksia yhdessä arvioiden. Seurantatiloille hanke tarjoaa laajoja maa-analyysejä ja tarkempaa tilakohtaista neuvontaa. Seurantatila sitoutuu olemaan mukana koko hankeajan ja jakamaan muille ryhmäläisille kokemuksia ja tuloksia toimenpiteiden kokeiluista. Kaikille hankkeessa mukana oleville tiloille tehdään alkukartoitukset, joita analysoidaan ryhmissä tilakohtaisten toimenpiteiden löytämiseksi ja ympäristöohjelmien tekemiseksi.

Pienryhmät kokoontuvat yhteensä 8–9 kertaa, noin kahden kuukauden välein. Tyypillisesti yksi pienryhmätapaaminen kestää noin 2 tuntia. Teemoina pienryhmissä voivat olla muun muassa maan kasvukunto, sadontuottokyky, vesitalouden hallinta ja muut tilojen tarpeista nousevat ilmastokestävän maatalouden aiheet. Tarkemmat sisällöt päätetään ryhmissä. Tiloille kutsutaan myös tutkijoita toivottujen teemojen äärelle ja loppupuolella opit kootaan kaikille avoimeksi koulutussarjaksi. Hankkeessa järjestetään myös pellonpiennarpäiviä.

 Katse tulevaan kasvukauteen -webinaaritallenne:

Tervetuloa Kestävä ja uudistava maatalous -seminaariin Qvidjassa ja Tuorlassa 24.-25.4. Kahden päivän aikana perehdytään kestäviin ja uudistaviin viljelymenetelmiin, kuten hiiliviljelyyn ja peltometsäviljelyyn sekä vesistöjen suojeluun. Voit osallistua molempiin tai yhteen päivistä. Keskiviikon ohjelma on Qvidjassa ja torstaina Kosken kartanon vierailun jälkeen se jatkuu Tuorlassa. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Seminaarin järjestää Ammattiopisto Livian Vesistä virtaa -hanke yhteistyössä Hiilipelto-hankkeen kanssa. Tervetuloa!

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 19.4.

Seminaari kestävästä maataloudesta Qvidjassa ja Tuorlassa 24.-25.4. | Livia