HIILIPELTO-hanke

 

Haluatko tietää, miten sinun tilallasi voisi vähentää ilmastopäästöjä ja sitoa hiiltä -samalla kasvukuntoa ja tuottoa parantaen? Toimet auttavat myös sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin.

Ilmoittaudu mukaan varsinaissuomalaisten viljelijöiden Hiilipelto-porukkaan!

Hiilipelto-hankkeessa käynnistettiin syksyllä 2022 pienryhmäneuvontaa varsinaissuomalaisille viljelijöille. Viljelijäryhmät kokoontuvat ProAgrian asiantuntijoiden johdolla 2022-2024. Ryhmien tarkoituksena on lisätä käytännön osaamista hiilensidontaan ja ilmastotoimiin omalla tilalla.

Ryhmissä jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä asiantuntijavetoisesti neuvojien ja tutkijoiden kanssa. Ryhmissä on 1–2 seurantatilaa, joissa ilmastokestävän maatalouden toimenpiteitä kokeillaan hankkeen aikana laajemmin ja vaikutuksia yhdessä arvioiden. Seurantatiloille hanke tarjoaa laajoja maa-analyysejä ja tarkempaa tilakohtaista neuvontaa. Seurantatilat jakavat muille ryhmäläisille kokemuksia ja tuloksia toimenpiteiden kokeiluista. Kaikille hankkeessa mukana oleville tiloille tehdään alkukartoitukset, joita analysoidaan ryhmissä tilakohtaisten toimenpiteiden löytämiseksi ja toimintasuositusten tekemiseksi.

Pienryhmät kokoontuvat yhteensä 8-9 kertaa. Kokoontumiset toteutetaan noin kahden tunnin tilaisuuksina, kahden kuukauden välein. Teemoina pienryhmissä voivat olla muun muassa maan kasvukunto, sadontuottokyky, vesitalouden hallinta ja muut tilojen tarpeista nousevat ilmastokestävän maatalouden aiheet. Tarkemmat sisällöt päätetään ryhmissä. Tiloille kutsutaan myös tutkijoita toivottujen teemojen äärelle ja loppupuolella opit kootaan kaikille avoimeksi koulutussarjaksi. Pienryhmät aloittivat toimintansa lokakuussa 2022 ja yksi keväällä 2023.

 

Hankkeessa järjestetään myös pellonpiennarpäiviä. Seuraava, kaikille avoin pellonpiennartilaisuus järjestetään torstaina 28.9.2023 klo 16-19 Vaskiolla, Lempiläntie 62, Salo.

Hanke toteutetaan yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen ja Valonian/Varsinais-Suomen liiton kanssa. Lue lisää hankepartnerien verkkosivuilta: https://www.proagria.fi/hiilipelto (ProAgria Länsi-Suomi) ja https://valonia.fi (Valonia)

Lisätiedot: aino.launto-tiuttu(at)mtk.fi, p. 040 557 0736

 

Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävää maataloutta eli ilmastotoimenpiteitä, hiilen sidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista käytännönläheisesti Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa jalkautetaan tutkittua tietoa viljelijöille, kokeillaan hyviksi testattuja käytäntöjä ja arvioidaan niiden vaikutuksia tilatasolla. Pääasiallisina toimintatapoina ovat vertaisoppiminen, pienryhmäneuvonta ja tehokas tiedonvälitys.

 

Hankeaika: 1.4.2022–15.10.2024

Kohderyhmä: Varsinaissuomalaiset viljelijät

Hankkeen toteuttajat: MTK Varsinais-Suomi, ProAgria Länsi-Suomi ja Valonia/Varsinais-Suomen liitto

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus

Hankkeen yhteystiedot

Aino Launto-Tiuttu

p. 040 557 0736

aino.launto-tiuttu(at)mtk.fi

 

Hankkeen julkaisut ja materiaalit

   

Varsinais-Suomen tiloilla kokeillaan ilmastokestävän maatalouden ratkaisuja - haloomaaseutu.fi

 

Hiilipelto-podcastit