Uutinen

BreedExpo2 -hanke alkaa

31.03.2021


                           ​       

MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta ovat mukana virolaisten ja latvialaisten kanssa toteuttamassa Central Baltic -ohjelman rahoittamaa BreedExpo2 -hanketta vuosina 2023-2025. Lisätietoja hankkeesta tulee tälle sivulle.

BreedExpo2 hanke

MTK-Varsinais-Suomi ja  MTK-Satakunta ovat lähteneet yhteistyössä Virolaisten ja Latvialaisten maatalouden järjestöjen kanssa jalostuseläimiin liittyvään vientihankkeeseen.

Hanke rahoitetaan EU:n Interreg- ohjelmasta ja hankkeen vastuutahona on Viron maatalous- ja kauppakamari. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kartoittaa ja edistää jalostuseläinaineksen ja osaamisen vientiä Turkkiin, Azerbaidzhaniin ja Uzbekistaniin.  Balteilla on kokemusta eläinten viennistä myös tuon alueen kohdemaihin.  Hanke on jatkoa ensimmäiselle BreedExpo hankkeelle, jossa kohdemaina olivat Ukraina, Georgia ja Kazakstan ja jossa MTK-Varsinais-Suomi oli myös mukana. Hankkeella pyritään lisäämään yhteistyötä sekä viljelijäorganisaatioiden että alan toimijoiden välille. Parhaimmillaan hankkeessa pystytään avaamaan lisämahdollisuuksia vientiin myös suomalaisille yrityksille ja karjatiloille.

Hankkeessa järjestään useita tutustumismatkoja ja vienninedistämismatkoja sekä kohdemaihin että Viroon, ja Latviaan. Vastavuoroisesti esittelemme suomalaista korkeatasoista eläintuotantoa ja osaamista ulkomaisille vieraille.  Suomessa pääasiallinen yhteistyökumppani on Faba osk .

BreedExpo2   hanke järjestää myös Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa koulutustilaisuuksia karjatiloille.  Hankkeen avulla on mahdollista kouluttaa myös kohdemaiden keinosiementäjiä Suomessa.

BreedExpo2-tutustumismatka suomalaisille tiloille, joka järjestettiin 1.8–3.8.2023. Tapahtumaan osallistui 34 ihmistä Suomesta, Virosta ja Latviasta. Ryhmälle kerrottiin Faban, Valion, HKScan ja Luken toiminnasta ja tutustuttiin lihakarjatilaan Lankisen Tila OY, lypsykarjatilaan Maitokuortti OY,  lypsykarjatilaan Hanna ja Juha-Pekka Turta, lammastilaan Anne, Tapio ja Mari Rintala. Tapahtuma oli erittäin informatiivinen. Esittelijöillä oli paljon tietoja ja ehdotuksia eläimistä ja niiden hoidosta. Kaikki vieraat saivat uutta tietoa suomalaisesta maataloudesta ja karjataloudesta.


 Jalostus ja isojen tilojen johtaminen

Oheisesta linkistä voit kuunnella 23.3.2021 pidetyn BreedExpo-hankkeen webinaaritallenteen nautojen jalostuksesta ja isojen tilojen johtamisesta. Tallenne on englanninkielinen.

1) Seminar for dairy farmers, Netherlands speakers:
https://play.saundland.ee/epkk2331eng-v

2) Seminar for beef farmers, USA speaker:
https://play.saundland.ee/epkk2332eng-v

VIC -very important cow, Umpikaudesta herumiseen, onnistumisen akkokset 29.3.2021
videolinkki
videolinkki

Uusinta tietoa maailmalta (englanniksi) - Breed Expon webinaari maidontuottajille 23.3.2021 klo 11-14

Beef genetics - tool in breeding for profitability and safer environment 23.3.2021 klo 15-17 Breed Expo -hankkeen järjestämä webinaari, puhujana dr. Aaron Arnett, Beef Genetics, USA

Poikima-apu ja vasikan ensiapu 28.1.2021

Sorkkaterveys teams 23.11.2020

Nurmipäivä 11.8.2020 Marttila

Ryhmä virolaisia ja latvialaisia karjankasvattajia ja asiantuntijoita vieraili BreedExpo-hankkeen puitteissa Suomessa 11.-13.8.2021. Ryhmälle kerrottiin mm. Faban ja Viking Geneticsin toiminnasta, Luken kotieläinjalostuksen tutkimus esittäytyi ja tutustuttiin Lähteenmäen lypsykarjatilaan sekä Inkereen lihanautojen kasvatukseen.

BreedExpon työryhmä suunnittelee hankkeen toimintaa 12.8.2021 Turussa.

 Lisätietoja

 


  1. 2