Maan vesitalous ja kasvukunto- hanke

Maan vesitalous ja kasvukunto- hanke

Maan vesitalous ja kasvukunto -hanke on MTK-Varsinais-Suomen toteuttama kolmivuotinen tiedonvälityshanke (2018-2020), jonka tavoitteena on välittää tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia pellon vesitalouden hallinnasta, maan kasvukunnon parantamisesta ja lannan sekä kierrätysravinteiden tehokkaasta hyödyntämisestä. Hankkeen kohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset viljelijät. Vesitalouden hallinta -osiossa kohderyhminä ovat lisäksi suunnittelijat ja ojitusyhteisöt. Hankkeen osatoteuttajana toimii ProAgria Länsi-Suomi.

Maan hoito ja viljelytoimien kehittäminen on tärkeää muuttuvissa olosuhteissa. Pellon kasvukunnon kokonaisvaltainen ylläpito ja parantaminen edellyttää uuden tiedon hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä. Viljelysmaan hyvä kunto on tuottavan viljelyn perusedellytys, sillä se parantaa viljelyvarmuutta ja mahdollistaa hyvän sadon. Samalla ravinteet voidaan hyödyntää tehokkaasti ja ympäristökuormitusriski pienenee.  

Kuivatuksen toimivuus ja maan rakenne vaikuttavat merkittävästi pellon vesitalouteen. Äärevissä sääolosuhteissa kuivatuksen toimivuuden merkitys kasvaa, sillä tiivistyneen maan vedenläpäisy on hidasta ja viljelytoimenpiteet lisäävät maan tiivistymisriskiä entisestään. Peltojen märkyyden syyn tunnistaminen auttaa korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa. Myös näitä pellon vesitalouteen liittyviä asioita tarkastellaan Maan vesitalous ja kasvukunto -hankkeessa.

Kolme tärkeää teemaa

 • Pellon vesitalouden hallinta
 • Hiilen sidonta maahan ja maan kasvukunnon parantaminen
 • Lannan ja muiden kierrätysravinteiden käyttö kasvien lannoitteena

Tiedonvälityshankkeen käytännön toimet mm.

 • Maan kasvukunto -uutiskirjeet
 • Verkkosivut: www.mtk.fi/maveka
 • Pellonpiennar- ja verkostoitumistilaisuudet
 • Opintomatkat
 • Kartoitetaan viljelijöiden näkemyksiä viljelyyn liittyvistä kehittämistarpeista
 • Testataan peltomaiden ominaisuus -mallia (esim. KOTOMA) ja arvioidaan sen toimivuutta viljelyn suunnittelun apuvälineenä.

 

Viljelijäryhmät

Hankkeessa toimii neljä viljelijäryhmää. Ryhmät kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa. 

 • Lanta ja kierrätysravinteet
 • Pellon kuivatuksen ja kastelun mahdollisuudet
 • Pellon kasvukunto 
 • Åkerns bördighet

Viljelijäryhmät ovat kaikille avoimia, vaikka ei olisikaan osallistunut niiden toimintaan aikaisemmin.


Hankkeen osatoteuttajana toimii ProAgria Länsi-Suomi
 
 

 

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAT

Tilaisuuksien materiaalit


Miten hyödynnän lannan ravinteet tehokkaasti -teemapäivä - Tuorla, Kaarina 6.6.2019

Tilaisuus on nauhoitettu ja löytyy täältä

Luentomateriaalit:


Lounaissuomalaisen maatalouden tulevaisuusseminaari - Maatalousmuseo SARKA 31.1.2019 

Tilaisuus on nauhoitettu ja löytyy täältä

Luentomateriaalit:


Erikoiskasvit osaksi maatilan kannattavaa tuotantoa -seminaari - Tuorla 4.12.2018


Viljelijäryhmät


PERUSKUIVATUS KUNTOON - MTK-Varsinais-Suomen kokoustila, Raisio 4.4.2019


Pellon kasvukuntoryhmä

VILJELYN SUUNNITTELUILTA - Ilmarisen Matkailutila, Lieto 14.2.2019


Ruotsinkielinen kasvukuntoryhmä

EN KVÄLL KRING MARKSTRUKTUR - Tuorla 13.2.2019


Ruotsinkielinen kasvukuntoryhmä

Åkerns bördighet - Tuorla 13.12.2018


Lanta ja Kierrätysravinteet - Tuorla 22.11.2018


Peltojen kuivatuksen ja kastelun mahdollisuudet -Poukan talo, 13.11.2018


Pellon kasvukunto - MTK Varsinais-Suomi, 6.11.2018


MAVEKAn uutiskirjeet:


MAVEKAs nyhetsbrev:

Maanparannekoe

Maanparannekoe

Loimaan koulutilalle syksyllä 2018 perustetussa Maanparannekokeessa on vertailtavina useita erilaisia maanparanteita samoissa olosuhteissa. Vertailtavina ovat rakennekalkki, kipsi, kipsin ja kuidun seos, kuidun ja kananlannan seos, biohiili ja bioaktivointiruiskute.

Yhteistyössä Koneviesti, Loimaan koulutila, Maan vesitalous ja kasvukunto-hanke sekä Maatalouden ammattitapahtumat.

Maanparannekoen esittely syyskuu 2018

Maanparannekoen kuulumisia maaliskuu 2019

 

maveka-FB

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Hankevetäjä

Sami Talola
040 501 0700
sami.talola@mtk.fi

 

Hanketiedottaja

Nora Backlund
044 0797079
nora.backlund@mtk.fi
 

Maan vesitalous ja kasvukunto -hanke/

MTK-Varsinais-Suomi

Hintsantie 3

21200 Raisio

 

 

Hankkeen ruotsinkieliset sivut: