Kohti tulevaa -hanke

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja maatalouden yhä jatkuva rakennemuutos vaikuttavat väistämättä maatilayrittäjyyteen; toisaalta aiheuttaen vaikeitakin haasteita, mutta toisaalta tuoden uusia mahdollisuuksia.

Kohti tulevaa -hankkeen päätavoite on tukea ja valmentaa maatalousyrittäjiä varautumaan ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

  • Hanke jakaa tietoa erityisesti EU:n uudesta rahoituskaudesta, ruokailu ja kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoiden muutoksista sekä ympäristöasioista
  • Hanke vahvistaa markkinointi, viestintä- ja mediataitoja sekä edesauttaa uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä
  • Hanke auttaa maatilayritysten strategian kirkastamisessa
  • Hanke tukee maatalousyrittäjiä muutosten ristipaineessa
  • Hanke edistää omistajanvaihdoksia ja tukee uusia ja luopuvia yrittäjiä

Hankkeessa järjestetään infotilaisuuksia, tilavierailuja, pienryhmätoimintaa sekä työpajoja. Tapahtumia voidaan järjestää myös yhteistyössä tuottajayhdistysten kanssa. Toiminta-aika on 1.5.2022 – 30.4.2024. Hankkeen tapahtumista tiedotetaan mm. lehti-ilmoituksin, MTK-Varsinais-Suomen verkko- ja facebook-sivuilla sekä jäsenpostein.

Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto ja varsinaissuomalaiset kunnat.

     

               

 

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot

Anita Karppinen

p. 0400 541 334

anita.karppinen@mtk.fi